Vienotais pieraksts: +371 67000610

Insultam ir īpaši raksturīgi pēkšņi vai strauji attīstījušies smadzeņu bojājuma simptomi, kas var izpausties dažādi, jo ir saistīti ar bojājuma novietojumu un plašumu. Pacientam, iespējams, ir insults, ja viņš izjūt vienu vai vairākas sekojošas pazīmes:

  • Pēkšņs nejūtīgums, vājums vai nespēks sejā, rokā vai kājā, jo īpaši vienā ķermeņa pusē

Visbiežāk novēro vienas ķermeņa puses vājumu – rodas nespēks, notirpums un/vai nejūtīgums rokā un kājā. Vienā sejas pusē acs un mutes kaktiņš noslīd uz leju. Retāk izpaužas nespēks tikai vienā loceklī. Var būt nevienmērīgs vienas puses vājums, kas parasti izteiktāks rokā nekā kājā. Iespējams locekļu vājums arī abās ķermeņa pusēs.

  • Pēkšņs apjukums un grūtības runāt vai saprast teikto

Bieži līdztekus labās rokas un kājas nespēkam rodas arī valodas traucējumi. Tie var izpausties kā nespēja runāt, bet neietekmē spēju saprast citu teikto. Var būt arī citi valodas traucējumi, kas izpaužas kā nespēja saprast citu teikto un saprotami izteikties.

  • Pēkšņi redzes traucējumi ar vienu vai abām acīm, redzes dubultošanās
  • Pēkšņas grūtības staigāt, reibonis, līdzsvara un koordinācijas zudums

Pēkšņi rodas kustību koordinācijas traucējumi rokā un kājā, līdzsvara traucējumi, kas var kombinēties ar reiboni un/vai vemšanu. Var attīstīties pēkšņi rīšanas traucējumi.

  •   Pēkšņas spēcīgas galvas sāpes bez iepriekšēja iemesla

Retāka izpausme ir pēkšņas stipras galvassāpes, atmiņas un apziņas traucējumi, bezsamaņa, sevišķi, ja ir asins izplūdums smadzenēs vai starp smadzeņu apvalkiem.

Ja pamana jebkuru no šīm pazīmēm, jārīkojas nekavējoties. Insults ir medicīniski neatliekams stāvoklis.

Ja ir aizdomas, ka cilvēkam blakus notiek insults:

  •   Nekavējoties zvani neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – 113
  •   Lūdz pacientu nogādāt slimnīcā, kurā darbojas Insulta vienība vai tiek specializēti ārstēti insulta pacienti

Pacientu, kuram sācies insults, ir jāizmeklē un jāsāk ārstēt nekavējoties. Kavējoties, ir lielāka varbūtība, ka smadzeņu bojājums būs paliekošs un būs augstāks invaliditātes vai pat nāves risks.
Savlaicīgi uzsākta trombolīze (ne vēlāk kā 4.5 stundas pēc insulta simptomu sākuma) samazina smadzeņu bojājumus un novērš neiroloģisko deficītu, bet trombektomija var būt efektīva līdz sešām stundām pēc insulta.


Informācija profesionāļiem

Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas Insulta vienības ārsti izdevuši informatīvā bukleta “Insults tabulās un shēmās” papildinājumu jeb 2. izdevumu. Ceļvedis paredzēts mediķiem, tajā apkopota būtiskākā informācija par to, kā rīkoties akūta insulta gadījumā.


Mūsu slimnīcas Insulta vienība saņēmusi Eiropas Insulta organizācijas (EIO) augstāko novērtējumu – STROKE UNIT sertifikātu, kas apliecina – insulta pacientiem nodrošinām ārstniecību un aprūpi atbilstoši augstākajiem Eiropā noteiktajiem standartiem un vadlīnijām.

Plašāka informācija skatāma šeit