Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Insulta vienība pirmā Ziemeļeiropā saņem augstāko novērtējumu insulta pacientu ārstēšanas procesam!

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Insulta vienība saņēmusi Eiropas Insulta organizācijas (EIO) augstāko novērtējumu – STROKE UNIT sertifikātu, kas apliecina – insulta pacientiem nodrošinām ārstniecību un aprūpi atbilstoši augstākajiem Eiropā noteiktajiem standartiem un vadlīnijām.

Informācija par Eiropas valstīm, kas saņēmušas minēto sertifikātu skatāma šeit

Imants Paeglītis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs: “Tas ir augsts un ārkārtīgi nozīmīgs sasniegums, kas apliecina mūsu varēšanu sasniegt augstāko mērķi – darīt visu iespējamo insulta pacientu atgriešanai ierastajā dzīves ritmā. Augstais novērtējums slimnīcas Insulta vienībai piešķirts ne tikai kā vienīgajiem Latvijā un Baltijā, bet pagaidām ar tādu apliecinājumu nevar lepoties pat Ziemeļvalstu –  Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas klīnikas.”

Asoc. profesors Haralds Plaudis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis: “Universitātes slimnīcas mērķis ir līderība veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā. Lielisks komandas darbs ir ļāvis sasniegt izcilību insulta pacientu ārstēšanā. Saņemtais novērtējums apliecina mūsu slimnīcas mediķu profesionalitāti, multidisciplināru sadarbību, kā arī nepārtrauktu attīstību pacientu labā.”

Asoc. profesors Guntis Karelis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas vadītājs: “Esam gandarīti, ka mūsu slimnīcas Insulta vienībai ir piešķirts šis augstais novērtējums. Viennozīmīgi – šī procesa noslēgumā ieguvēji ir gan pacienti, gan arī mēs – mediķi. Pacientiem ar akūtu insultu ir pilnveidots ārstniecības un aprūpes process. Viņi var būt droši, ka mūsu slimnīcā saņems Eiropas līmenim atbilstošu insulta ārstēšanu un medicīnisko palīdzību. Savukārt mēs – slimnīcas personāls, veicot šo auditu, varējām objektīvi izanalizēt visus ārstēšanas un aprūpes procesus un identificēt arī vājos posmus, ko bija jāuzlabo un jāpilnveido, izstrādājot atbilstošu plānu. Mēs to paveicām! Jāsaka, darbs Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikā ir būtiski mainījies. No A līdz Z maksimāli ir pilnveidots ikkatrs posms, lai viss noritētu secīgi un vienoti, tādējādi spējam nodrošināt augstākā līmeņa palīdzību un aprūpi insulta pacientiem.”

Klīnikas kolektīvs

Attēlā no kreisās puses- Neirovaskulārās nodaļas vadītāja dr. Biruta Tilgale, Neirovaskulārās nodaļas virsmāsa Valentīna Peipiņa un Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas vadītājs Asoc. profesors Guntis Karelis

Eiropas Insulta organizācijas (EIO) izsniegtais sertifikāts ir augstākais iespējamais novērtējums Eiropā, un ceļš uz tā iegūšanu Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Insulta vienības mediķu un aprūpes personāla komandai ilga aptuveni 2,5 gadus. Lai pretendētu uz sertifikātu, bija jāaizpilda kritēriji vairākās kategorijās, kas ietvēra, piemēram:

  • SOPU jeb secīgas rīcības aprakstu ieviešana – diagnostikas, ārstēšanas un aprūpes procesa izstrāde, kas paredz noteiktu rīcības algoritmu gan personālam, gan arī to, kādā secībā tiek izmeklēts, ārstēts un aprūpēts insulta pacients;
  • Personāla apmācību veikšanu, vadoties pēc jaunākajām vadlīnijām un standartiem par insulta pacientu ārstēšanas un aprūpes procesu;
  • Citu mediķu, piemēram, ģimenes ārstu informēšanu un izglītošanu par insultu, tā pazīmēm un secīgu rīcības algoritmu;
  • Sabiedrības (t.sk. insulta pacientu un viņu tuvinieku) izglītošanu par insulta iespējamības mazināšanu, simptomiem un rehabilitācijas procesu, ja šī slimība tomēr skārusi;
  • Regulāru statistikas datu sniegšanu par gada laikā ārstētiem, aprūpētiem un arī mirušajiem insulta pacientiem.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Insulta vienības pārstāvji iepriekš piedalījās EIO programmā “Angels Awards”, secīgi izpildot visas nepieciešamās prasības insulta pacientu ārstēšanā un aprūpē un sasniedzot attiecīgi – zelta, platīna un dimanta līmeņu novērtējumu.

Iepriekš “Angels Awards” iniciatīvas projekta ietvaros eksperti klātienē veica inspekcijas vizītes. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā tika organizēta insulta pacientu operatīvas virzības simulācija. Eksperti vērtēja gan komandas darbu, gan arī mediķu rīcības algoritmu akūtas un neatliekamas medicīniskās palīdzības sniegšanā insulta pacientam.

“Angels Awards” programmas mērķis ir uzlabot insulta pacientu ārstēšanu un aprūpi, kā arī izveidot vienotu standartu, pēc kura vadīties visām Eiropas klīnikām. Būtisks kritērijs ir nemainīgas ārstēšanas kvalitātes nodrošināšana visās Eiropas valstu Insulta vienībās, klīnikās vai centros.

EIO ir izstrādāti trīs galvenie virzieni, ko īstenot tuvākajā nākotnē saistībā ar insulta pacientu ārstēšanu un aprūpi:

  1. Mazināt saslimstību ar insultu.
  2. Pilnveidot aprūpes un ārstēšanas procesu.
  3. Mazināt funkcionālās nespējas pakāpi pacientiem pēc insulta, lai tie pēc iespējas pilnvērtīgāk varētu turpināt dzīvot pēc šīs slimības pārslimošanas.

Pagaidām Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Insulta vienība ir vienīgā Baltijā, kas ieguvusi EIO sertifikātu. Tas ir izsniegts uz pieciem gadiem, un tā atjaunošana paredz visu sertifikācijas procesa veikšanu no jauna.

Šogad, 1. jūnijā, apritēs 21 gads kā Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā tika izveidota pirmā Latvijā Insulta vienība. Tās galvenais uzdevums ir sniegt pēc iespējas operatīvāku un kvalitatīvāku medicīnisko palīdzību pacientiem insulta gadījumā. Gada laikā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Insulta vienībā ārstējas vidēji 1500 pacientu.