Vienotais pieraksts: +371 67000610

ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” ietvaros 2017.gada IV ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

03.11.2017. parakstīts līgums ar SIA “LŪSIS V” par būvprojekta „Stacionāra „Gaiļezers” ārstniecības nodaļu liftu šahtu renovācija” realizācijas autoruzraudzību.

09.11.2017. parakstīts līgums ar SIA „Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA)” par būvprojekta „Stacionāra „Gaiļezers” ārstniecības nodaļu liftu šahtu renovācija” realizācijas būvuzraudzība”.

14.11.2017. parakstīts līgums ar SIA „RECEPT-HOLDING LIFTS” par būvprojekta „Stacionāra „Gaiļezers” ārstniecības nodaļu liftu šahtu renovācija” realizāciju. Darbu veikšanas termiņš noteikts 11 mēneši.

01.12.2017. būvatļaujā „Stacionāra „Gaiļezers” ārstniecības nodaļu liftu šahtu renovācija” izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.