Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta ieviešana 2021.gada IV ceturksnī

Būvdarbi tiek veikti atbilstoši līgumā paredzētajam darbu izpildes grafikam – norit logu nomaiņa un fasādes siltināšanas darbi.

Projekta ieviešana 2021.gada III ceturksnī

Būvdarbi tiek veikti atbilstoši līgumā paredzētajam darbu izpildes grafikam – norit logu nomaiņa un fasādes siltināšanas darbi.

Informācija ievietota 19.11.2021.


Projekta ieviešana 2021. gada II ceturksnī

 Būvdarbi:

13.04.2021. ar PS “RERE Meistari 1” tika noslēgts līgums Nr. B8-2021/328 par stacionāra “Biķernieki” ēkas Lielvārdes ielā 68, Rīgā, energoefektivitātes uzlabošanu, veicot ēkas fasādes vienkāršoto atjaunošanu un iekšējo inženiertīklu atjaunošanu, t.sk. ēkas fasādes atjaunošanu (fasādes siltināšanu un logu, durvju nomaiņu), inženiertīklu pārbūvi (ventilācijas un gaisa dzesēšanas, sildīšanas inženiertīklu izbūvi), atvērumu izveidošanas risinājumus inženierkomunikāciju šķērsojumiem un ventagregātu norobežošanu. Līgumcena: EUR 2 178 902,77 bez PVN (EUR 2 636 472,35 ar PVN).

Termiņš: līguma termiņš – 51 nedēļa no līguma noslēgšanas dienas – 12.04.2022.

No Rīgas pilsētas būvvaldes ir saņemtas visas būvatļaujas. PS “RERE Meistari 1” nodrošina būvdarbu izpildi saskaņā ar noslēgto līgumu. Būvuzņēmējam ir nodotas stacionāra “Biķernieki” 1., 2. un 5.stāva telpas. Tiek veikta logu demontāža.

Būvdarbu būvuzraudzība:

09.04.2021 ar pilnsabiedrību “L4 & MŪSU UZRAUGS” tika noslēgts līgums Nr.B4-2021/299 par stacionāra “Biķernieki” ēkas Lielvārdes ielā 68, Rīgā, būvdarbu (energoefektivitātes uzlabošanas, veicot ēkas fasādes vienkāršoto atjaunošanu un iekšējo inženiertīklu atjaunošanu) būvuzraudzību. Līgumcena ir EUR 18 800,00 bez PVN jeb EUR 21 780 ar PVN.

 

Informācija ievietota: 02.08.2021.


Projekta ieviešana līdz 2021.gada I ceturksnim

2020.gada 14.novembrī izsludinātā iepirkuma “Stacionāra “Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošana – būvdarbi” rezultātā tika saņemti četru pretendentu piedāvājumi:

PS “RERE Meistari1” 2 178 902,77 EUR

PA “BBA, Guliver, PMK” 2 329 180,88 EUR

UAB “Aukstata” 2 652 616,38 EUR

PA “AKN un Juminiks” 2 691 939,72 EUR

Iepirkuma komisijas lēmums: – piešķirt līguma slēgšanas tiesības PS “RERE MEISTARI 1”, līguma summa EUR 2 178 902.77 bez PVN, EUR 2 636 472,35 ar PVN

Līguma izpildes termiņš 51 nedēļa, Būvdarbu garantijas termiņš 85 mēneši. Līgums tiks noslēgts 2021.gada aprīlī.

 

Informācija ievietota 15.04.2021.