Vienotais pieraksts: +371 67000610

Administrācijas kontakti

 

Aicinām izmantot e-adresi gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju.

Plašāka informācija par e-adresi


Administratīvā direktore
Iveta Akmentiņa
Ambulatoro pakalpojumu vadības direktors
Igors Vladimirovs
Aprūpes direktore
Inese Budzila
Aptiekas dienesta vadītāja
Laila Eglīte
Ārstniecības direktore
Ilze Pučkure
Darba aizsardzības daļas vadītājs
Andris Tutins
Datu aizsardzības speciālists
Ivo Dovāns
Finanšu direktore
Sintija Morica
Finanšu plānošanas un vadības daļas vadītāja
Larisa Auzāne
Galvenais grāmatvedis
Andris Kaktabulis
Iepirkumu daļas vadītāja
Zanda Jansone
Informācijas tehnoloģiju direktors
Raimonds Kolnejs
Juridiskās daļas vadītāja p.i.
Beāte Lunte
Kvalitātes vadības daļas vadītāja p.i.
Uģis Bērs
Klientu vadības direktore
Agrita Junkere
Laboratorijas dienesta vadītājs
Vadims Beļuns
Dokumentu pārvaldības daļas vadītāja
Sanita Smone
Mācību centra vadītāja
Daina Baidekalne
Medicīnas tehnoloģiju direktors
Gints Cīrulis
Patoloģijas centra vadītāja
Aija Balode
Personāla vadības direktore
Signe Simanoviča
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Gundega Vārpa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilga Namniece
Rezidentūras vadītāja
Viktorija Tripāne
Statistikas daļas vadītāja
Gaļina Ivanova
Tehniskais direktors
Gvido Mičulis
Zinātnes daļas vadītājs
Mārcis Leja

Valdes kontaktinformācija

Valdes priekšsēdētājs
Normunds Staņēvičs
Valdes loceklis
Kaspars Plūme
Valdes loceklis
Haralds Plaudis