Vienotais pieraksts: +371 67000610

Laboratorija Tuberkulozes un plaušu slimību centrā (TPSC)

Mikobakterioloģijas laboratorija

Stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Mikobakterioloģijas nodaļa ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO:15189-2013” Medicīniskās laboratorijas. Kvalitātes un kompetences īpašās prasības” standartam.

Akreditācijas apliecība

Mikobakterioloģijas nodaļa veic galvenokārt tuberkulozes un citu mikobaktēriju  laboratorisko diagnostiku – acidorezistento baktēriju mikroskopisko izmeklēšanu, uzsējumus cietajās un šķidrajās barotnēs, zāļu jutības testus.

Ar molekulārās bioloģijas metodēm izmeklējamā materiālā nosaka M.tuberculosis kompleksa (MTBC) DNS un ar medikamentu rezistenci saistītās mutācijas, MTBC identifikāciju līdz sugai un netuberkulozo mikobaktēriju identifikāciju. Tiek veikta latentās tuberkulozes infekcijas diagnostika in-vitro ar Quantiferon TB-Gold Plus testu. Tuberkulozes un citu mikobaktēriju izmeklēšanai pieņem paraugus ambulatori no visas Latvijas.

Laboratorijā tiek veikta arī citu baktēriju un sēņu izdalīšana no klīniskajiem materiāliem, izdalīto mikroorganismu identifikācija un medikamentu jutības noteikšana stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” pacientiem. Laboratorijas personāls regulāri apmeklē lekcijas, seminārus, piedalās kvalifikācijas celšanas kursos. Tiek nodrošinātas apmācības un konsultācijas medicīnas personālam.

Laboratorijas kolektīvs piedalās dažādos starptautiskos klīniskos pētījumos jaunu medikamentu izpētē un multirezistentās tuberkulozes ārstēšanā. Zinātniski pētnieciskā darba rezultāti tiek atspoguļoti vietējos un starptautiskos kongresos un konferencēs.

Adrese:

Upeslejas, Stopiņu novads, LV – 2118
Tuberkulozes un plaušu slimību centrs, Mikobakterioloģijas nodaļa,
3. stāvs, kontaktālrunis: 67048249, fakss: 67048197

Speciālisti:

Laboratorijas vadītāja: Inga Norvaiša laboratorijas ārste, inga.norvaisa@aslimnica.lv

Laboratorijas ārsti:

Vecākā biomedicīnas laborante:

Informācija pasūtītājiem:

Izmeklējumu spektrsNosūtījumu veidlapas

  1. Nosūtījums izmeklēšanai uz tuberkulozes infekciju in vitro
  2. Nosūtījums mikrobioloģiskai izmeklēšanai
  3. Pieprasījums mikobakterioloģijas laboratorijai papildus testēšanai
  4. Nosūtījums izmeklēšanai uz mikobaktērijām
  5. NOSŪTĪJUMS UZ AMBULATORAJIEM LABORATORISKAJIEM IZMEKLĒJUMIEM

Ambulatorajiem pacientiem lūgums norādīt izmeklēšanas iemeslu un pacientu grupu!

Paraugu pieņemšana

Primāros paraugus testēšanai SIA RAKUS TPSC Mikobakterioloģijas daļā no iekšējiem un ārējiem pasūtītājiem pieņem paraugu pieņemšanas daļā saskaņā ar nosūtījumiem katru darba dienu no 8:00-15:30.

Pilnvarotām personām – kurjeriem jābūt rakstiskam apliecinājumam par paraugu nodošanas un testēšanas pārskatu saņemšanas tiesībām.

Pavaddokumentos – nosūtījumos jābūt visai informācijai, kas nodrošina nepārprotamu pacienta, pasūtītāja, parauga un pieprasītās testēšanas identifikāciju.