Vienotais pieraksts: +371 67000610

Telpu grupu atjaunošanas darbi pagaidu ārstniecības stacionāra izvietošanai Juglas ielā 20, Rīgā

Izsludināšanas datums:
15.10.2021
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2021/125A
Iepirkuma priekšmets:
Telpu grupu atjaunošanas darbi pagaidu ārstniecības stacionāra izvietošanai Juglas ielā 20, Rīgā
Iesniegšanas termiņš:
20.10.2021
Kontaktpersonas:
Norberts Rozenbergs, tālr. 22309976, norberts.rozenbergs@aslimnica.lv. Aija Jēkabsone-Lasenberga, tālr. 29326258, e-pasts: aija.jekabsone@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš: Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski, nosūtīt uz e-pasta adresi aija.jekabsone@aslimnica.lv, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 20.oktobra plkst. 15.00. Sarunu norises laiks un vieta: Sarunas ar pretendenta pārstāvjiem tiks rīkotas piedāvājumu izvērtēšanas gaitā 2021.gada 22.oktobrī. Objekta apskate: Objekta apskate (iepriekš obligāti piesakoties) iespējama 18.10.2021. plkst.10:00 – tikšanās pie ieejas uzņemšana nodaļā Juglas ielā 20. Apskate atļauta tikai dalībniekiem ar darbspējīgiem vakcinācijas sertifikātiem. Neskaidrību gadījumā kontaktpersona – N.Rozenbergs, 22309976. Ja pretendents pēc Pasūtītāja uzaicinājuma neierodas uz sarunām, tiek uzskatīts, ka Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir galīgs un nemainīgs un Pasūtītājs vērtēšanas un piedāvājuma izvēlas laikā to ņems vērā. Sarunu norises vieta: TEAM.