Vienotais pieraksts: +371 67000610

Transporta un kraušanas pakalpojumu nodrošināšana

Izsludināšanas datums:
16.05.2016
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2016/40M
Iepirkuma priekšmets:
Transporta un kraušanas pakalpojumu nodrošināšana
Iesniegšanas termiņš:
27.05.2016
Kontaktpersonas:
Par iepirkuma 1. daļas tehnisko specifikāciju- Andrejs Platonovs, Tehniskais vadītājs stacionārā Linezers, tālr. +371 6704 0278; par iepirkuma 2. Daļas tehnisko specifikāciju- Dace Galeniece, Lietvedības daļas vadītāja, tālr. +371 6730 3104; par procedūras jautājumiem- Aivars Bisenieks, Iepirkumu un līgumu daļas vadītājas vietnieks, tālr. +371 67042307.