Vienotais pieraksts: +371 67000610

Telekomunikāciju sistēmu tehniskā apkalpošana

Izsludināšanas datums:
23.10.2017
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/32M
Iepirkuma priekšmets:
Telekomunikāciju sistēmu tehniskā apkalpošana
Iesniegšanas termiņš:
03.11.2017
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Ivars Rozenbergs, IT un infrastruktūras daļas atbildīgais meistars, tel. 20222392; par procedūru- Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.