Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ražotāju „General Electric Medical Systems”, „Ulrich Medical” un „Konica Minolta” medicīnisko iekārtu un servisa apkalpošana un remontdarbu veikšana

Izsludināšanas datums:
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/60S
Iepirkuma priekšmets:
Ražotāju „General Electric Medical Systems”, „Ulrich Medical” un „Konica Minolta” medicīnisko iekārtu un servisa apkalpošana un remontdarbu veikšana
Kontaktpersonas:
Aelita Platā, tālr.67042674.