Vienotais pieraksts: +371 67000610

Patoloģijas centra ēkas telpu un inženiertehnisko tīklu pielāgošanas remontdarbi Valsts Patoloģijas centra izveidei

Izsludināšanas datums:
10.09.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/70K
Iepirkuma priekšmets:
Patoloģijas centra ēkas telpu un inženiertehnisko tīklu pielāgošanas remontdarbi Valsts Patoloģijas centra izveidei
Iesniegšanas termiņš:
25.10.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Vita Rauhvargere, tālr. +371 67303158; par procedūru - Aivars Bisenieks, tālr. +371 67042307.
Komentāri:
02.10.2018. izdarīti grozījumi iepirkuma dokumentācijā- nebūtiski grozīta tehniskā specifikācija- finanšu piedāvājuma forma. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz 2018. gada 25. oktobrim plkst.1300 07.09.2018. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināts atklāts konkurss „Patoloģijas centra ēkas telpu un inženiertehnisko tīklu pielāgošanas remontdarbi Valsts Patoloģijas centra izveidei”, ID Nr. RAKUS 2018/70K. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas!