Vienotais pieraksts: +371 67000610

„Jauna apkures katla iegāde un montāža stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs””

Izsludināšanas datums:
20.04.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/44M
Iepirkuma priekšmets:
„Jauna apkures katla iegāde un montāža stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs””
Iesniegšanas termiņš:
12.05.2020
Kontaktpersonas:
1.3.4.1. par tehnisko specifikāciju – Jānis Gaveika, Tehniskais vadītājs stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, tālr. 6704 8207, 29242853. 1.3.4.2. par procedūru- Līga Cirpone, tālr. +371 67042336.
Komentāri:
20.04.2020. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā izsludināta iepirkuma procedūra „Jauna apkures katla iegāde un montāža stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs””, ID Nr. RAKUS 2020/44M. Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e- konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020. gada 12. maijam plkst.13:00 Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 Visas aizpildāmās formas ievietotas un brīvi pieejamas EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, pie tam aizpildāmas tikai EIS e- konkursu sistēmā esošās formas! Līgumsumma: 21 696,52 EUR