Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācijas sistēmas „Ārsta Birojs” licenču uzturēšanas un nomas pakalpojumu nodrošināšana.

Izsludināšanas datums:
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/56S
Iepirkuma priekšmets:
Informācijas sistēmas „Ārsta Birojs” licenču uzturēšanas un nomas pakalpojumu nodrošināšana.
Kontaktpersonas:
Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas vadītājs Viktors Silvoniks, tālr. 67041065, viktors.silvoniks@aslimnica.lv