Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana pacientiem

Izsludināšanas datums:
16.05.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2018/20K
Iepirkuma priekšmets:
Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana pacientiem
Iesniegšanas termiņš:
05.06.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Uztura dienesta vadītāja Biruta Iļjiča-Vasera, tālr. +371 29296829; par jautājumiem, kas saistīti ar telpu un tehnoloģisko iekārtu nomu – Uzturēšanas un apsaimniekošanas daļas vadītājs Rauls Ošenieks, tālr. +371 67303105; par iepirkuma dokumentāciju – Aija Jēkabsone-Lasenberga, tālr. +371 67042306.
Komentāri:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2018.gada 5.jūnija plkst.13.00. Informējam, ka objektu apskati ir iespējams veikt līdz 2018.gada 4.jūnijam (ieskaitot). Telpu apskate ir obligāts nosacījums dalībai iepirkuma provcedūrā.