Vienotais pieraksts: +371 67000610

Roku higiēnas novērtēšanas iekārtas ar atskaites programmatūru iegāde un uzstādīšana

Izsludināšanas datums:
04.11.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Roku higiēnas novērtēšanas iekārtas ar atskaites programmatūru iegāde un uzstādīšana
Iesniegšanas termiņš:
11.11.2022
Kontaktpersonas:
Daina Baidekalne, tālrunis +371 6730 3110, e-pasts: Daina.Baidekalne@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2022. gada 11. novembrim plkst.13:00, ar norādi: "Roku higiēnas novērtēšanas iekārtas ar atskaites programmatūru iegāde un uzstādīšana".