Vienotais pieraksts: +371 67000610

Piekļuves infrastruktūras uzlabošana stacionāram „Latvijas Onkoloģijas centrs”

Izsludināšanas datums:
10.04.2019
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/22K
Iepirkuma priekšmets:
Piekļuves infrastruktūras uzlabošana stacionāram „Latvijas Onkoloģijas centrs”
Iesniegšanas termiņš:
07.05.2019
Kontaktpersonas:
Kontaktpersonas telefoniskām konsultācijām: Inga Priedīte-Grūbe, tālr. +371 29444845; Aivars Bisenieks, tālr. +371 67042307.
Komentāri:
Iepirkuma procedūra pārtraukta. Pārtraukšanas pamatojums: Iepirkuma procedūra pārtraukta sakarā ar to, ka vienīgā atbilstošā piedāvājuma piedāvātā cena pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas.