Vienotais pieraksts: +371 67000610

Nodaļa specializējusies pirmreizējas plaušu tuberkulozes, kā arī citu plaušu slimību diagnostikā un ārstēšanā.
Nodaļā strādā atsaucīgs un profesionāls medicīnas personāls, kurš sadarbībā ar palīgdienestiem var nodrošināt gan savlaicīgu un kvalitatīvu plaušu tuberkulozes diagnostiku un diferenciāldiagnostiku, tuberkulozes slimnieku izolāciju un ārstēšanu, gan diagnosticēto hronisko plaušu slimību pacientu ārstēšanu un uzraudzību. Šo daudzpusību specialitātes ietvaros garantē nodaļā strādājošo ārstu un māsu darba pieredze stacionārā un ambulatori, kā arī aktīvais izglītojošais, zinātniskais un konsultatīvais darbs.

Speciālisti:

Nodaļas vadītāja: Ilze Morozova, sertifikāts pneimonologa specialitātē

Ārsti: Evija ZarovskaAnda Šurpicka un Inga Lepse
Nodaļas ārsti un māsas aktīvi iesaistās zinātniski pētnieciskajā darbā, piedalās starptautiskos kongresos un konferencēs ar ziņojumiem un referātiem, ārvalstu projektu realizācijā.

Virsmāsa: Signe Daukste


Noderīga informācija pacientiem

Lai pierakstītos nodaļā, ir jāzvana pa tālruni 67048241

Ierodoties Uzņemšanas nodaļā, līdzi jābūt ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumam, pasei un, ja ir, veselības apdrošināšanas polisei un sociālo grupu apliecinošiem dokumentiem, piemēram, Trūcīgo apliecībai.