Vienotais pieraksts: +371 67000610

Staru terapija (radiācijas onkoloģija) ir viena no trim pamata ārstēšanas metodēm onkoloģijā (kopā ar ķirurģiju un ķīmijterapiju), bet var būt pielietota arī pie neonkoloģiskām saslimšanām (pie noteiktām indikācijām). Pacientu ārstēšanai izmanto ārējo apstarošanu (distances staru terapiju) un kontakta staru terapiju (brahiterapiju).

Onkoloģijā staru terapija var tikt pielietota gan, kā vienīgā radikālā neinvazīvā ārstēšanas metode agrīno stadiju vēža gadījumā (priekšdziedzera, plaušu, aknu vēzis), gan kā kombinētas ārstēšanas sastāvdaļa (krūts, kolorektālajam, LOR orgānu, plaušu, centrālās nervu sistēmas, uroloģisko un citu lokalizāciju audzējiem), gan kā paliatīva un simptomātiska ārstēšana vēlīno stadiju pacientiem.

Trīsdimensiju konformālā staru terapija. Staru terapijas metode, kur jonizējošā starojuma devu veido individuāli katram pacientam, balstoties uz datortomogrāfijas datiem par audzēja un iekšējo orgānu atrašanās vietu. Priekšrocības: būtiski samazina staru terapijas komplikācijas, palielina pacienta dzīves kvalitāti. Latvijā klīniskajā praksē ieviesta 2001.gadā.

Intensitātes modulētā staru terapija. Trīsdimensiju konformālās staru terapijas metode, kurā izmanto staru terapijas laukus ar modulētu fotonu plūsmu, lai izveidotu jonizējošā starojuma devu individuāli pielāgotu audzēja formai. Priekšrocības: ļauj nodrošināt lielāku radiācijas dozu patoloģiskā perēklī un mazina dozu blakus esošajos audos. Latvijā klīniskajā praksē ieviesta 2003.gadā.

Ar attēliem vadītā staru terapija. Izmantojot paātrinātājā iebūvēto diagnostisko rentgeniekārtu, nodrošina procedūras laikā precīzu pacienta ķermeņa pozicionēšanu. Priekšrocības: ļauj noteikt precīzu audzēja atrašanās vietu un mērķē jonizējošo starojumu tieši tajā. Ieviesta 2009.gadā.

Ar elpošanu sinhronizētā staru terapija. Izsekojot orgānu kustības elpošanas laikā, ļauj veikt apstarošanu tikai iepriekš izvēlētajā elpošanas cikla fāzē. Priekšrocības: ļauj samazināt apstarojamo apjomu, saglabājot vienmērīgu audzēja aptveršanu ar jonizējošā starojuma devu. Ieviesta 2006.gadā.

Stereotaktiskā staru terapija (radioķirurģija). Izmantojot vairākas tehniskās iespējas, nodrošina ļoti lielu jonizējošā starojuma devu precīzi audzējā. Priekšrocības: ļauj izārstēt neliela apjoma audzējus bez staru terapijas komplikācijām veselajos orgānos. Ieviesta 2009.gadā. Lineārais paātrinātājs „Novalis TX” ir vienīgā Baltijas valstīs stereotaktiskā staru terapijas un stereotaktiskā radioķirurģijas medicīnas iekārta. Tikai Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikā var veikt radoķirurģisko un stereotaktisko hiperfrakcionēto ārstēšanu.

Mūsdienu staru terapijas veikšanai ir nepieciešams sagatavošanas process vairākos posmos:

 • Tas sākas ar pacienta individuālās imobilizācijas līdzekļu izvēli un izveidošanu. Visiem pacientiem klīnikā tiek veikta trīsdimensiju staru terapijas plānošana, izmantojot katra pacienta specializētos datortopometrijas datus. Klīnikā ir iespēja veikt dažādu diagnostisko metožu digitālo attēlu savstarpēju telpisko reģistrēšanu, lai iegūtu precīzu informāciju par audzēja izplatību.
 • Katram pacientam trīsdimensiju rekonstrukcijā tiek noteikts apstarojamais apjoms un iezīmēti veselie blakus esošie riska orgāni, lai plānošanas procesā izveidotu jonizējošā starojuma dozas sadalījumu audzējā un maksimāli pasargātu veselos orgānus.
 • Plāna analīze, plāna verifikācija rentgenoskopijas kontrolē un dozimetrija ir pēdējie posmi pirms staru terapijas procedūru kursa uzsākšanas.

Staru terapijas klīniskajai daļai ir divas stacionāra nodaļas (stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” 7. un 8.stāvos) un ambulatoro pacientu pieņemšana (stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” 1. stāvā).


Pieraksts pie Staru terapijas klīniskās daļas ārstiem pa tālruni: (+371) 67042258


Speciālisti:

Daļas vadītāja dr. Zanda Liepa

 • Virsārste dr. Velta Balcere;
 • Virsārste dr. Santa Maksimova;
 • Virsārste dr. Dace Saukuma;
 • Ārsts-konsultants dr. med. Dzintars Emziņš;
 • Radioloģe-terapeite dr. Oksana Bondarenko;
 • Radioloģe-terapeite dr. Lidija Buklovska;
 • Radioloģe-terapeite dr. Gaļina Durandina;
 • Radioloģe-terapeite dr. Liāna Švampāne;
 • Radioloģe-terapeite dr. Sņežana Vesmane;
 • Radioloģe-terapeite dr. Lolita Krūmiņa;
 • Radioloģe-terapeite dr. Olga Pupina;
 • Radioloģe-terapeite dr. Jūlija Frolova;
 • Radioloģe-terapeite dr. Oksana Holodņuka