Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kodolmedicīna ir medicīnas nozare, kas izmanto atklātos izotopus (radionuklīdus) slimību diagnostikai un ārstēšanai. Radionuklīdi ir atomi ar nestabilu kodolu, kas samazina savu enerģiju, izstarojot jonizējošo starojumu (radiāciju). Kodolmedicīnā atklātie izotopi tiek kombinēti ar specifiskiem ķīmiskiem kompleksiem lai veidotu radio-farmakoloģiskus preparātus (RFP). Šie preparāti pēc ievadīšanas pacienta organismā absorbējas specifiskos audos vai orgānos.

Kodolmedicīnas klīniskās daļas veicamo darbu funkcionāli var sadalīt 2 kategorijās:

 • diagnostiskā kodolmedicīna – scintigrāfijas pakalpojumi Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pacientiem;
 • terapeitiskā kodolmedicīna – ārstēšana stacionārā ar atklātiem izotopiem, kā arī pirmreizējo un atkārtoto pacientu ambulatora pieņemšana.

Kodolmedicīnas klīniskai daļai ir:

 • viena stacionāra nodaļa (stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” 1. stāvā);
 • ambulatoro pacientu pieņemšana (stacionārā „Latvijas Onkoloģijas centrs” 1. stāvā 130.- 139 kabineti);
 • divas diagnostiskās scintigrāfijas iekārtas, kurām papildus planārajai scintigrāfijai ir iespēja veikt SPECT/CT izmeklējumu („Infinia Hawkeye) vai tikai SPECT izmeklējumu („SKY Light”).

Terapeitiskā kodolmedicīna (ārstēšana)

Kodolmedicīnas klīniskā daļa ir vienīgā Latvijā terapeitiskās kodolmedicīnas stacionāra nodaļa, kura veic ārstēšanu, izmantojot augstas aktivitātes radio-farmakoloģiskiem preparātiem

 • 131-Joda terapija:

pacientiem ar folikulāro vai papilāro vairogdziedzera vēzi;
pacientiem ar labdabīgām vairogdziedzera saslimšanām.

 • 131-Joda mIBG terapija:

pacientiem ar medulāro vairogdziedzera vēzi, neiroblastomu u.c. neiroendokrīnajiem tumoriem.

Nodaļā ir 15 stacionāra gultas ar specializētām, izolētam vienvietīgām palātām un radiācijas drošībai atbilstošu infrastruktūru, nepārtrauktu dozimetrisko kontroli un apmeklējumu ierobežojumu. Terapeitiskajā kodolmedicīnā pacienti pēc radio-farmakoloģisko preparātu ievadīšanas tiek izolēti atsevišķās palātās, kamēr preparātu aktivitāte organismā samazinās līdz normatīvajos aktos pieļaujamam līmenim.

Diagnostiskā kodolmedicīna (scintigrāfijas)

Veic orgānu vai orgānu sistēmu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu, izmantojot radio-farmakoloģiskos preparātus ar salīdzinoši mazu radioaktivitāti tikai diagnostiskās vizualizācijas nolūkos. Bieži kodolmedicīna izmaiņas var diagnosticēt slimības ātrāk nekā citas radioloģiskās vizuālās diagnostikas metodes, kamēr vēl eksistē tikai funkcionālas izmaiņas, bez orgānu struktūras bojājumiem.

Kodolmedicīnas klīniska daļa var veikt:

 • vairogdziedzera scintigrāfiju;
 • nieru scintigrāfiju;
 • epitēlijķermenīšu scintigrāfiju;
 • sarglimfmezgla diagnostikas scintigrāfiju;
 • ķermeņa scintigrāfiju ar dažādiem radio-farmakoloģiskiem preparātiem onkoloģiskiem pacientiem;
 • skeleta scintigrāfiju;
 • miokarda perfūzijas scintigrāfiju ;
 • papildus SPECT/ CT izmeklēšanu perēkļa anatomiski-topogrāfiskās lokalizācijas precizēšanai ķermeņa, skeleta vai sarglimfmezgla scintigrāfijas pacientiem;
 • radiometriju- 131-I terapijas devas aprēķināšanai.

Reģistratūrā, pierakstoties uz scintigrāfiskajiem izmeklējumiem, saņemsiet visu nepieciešamo informāciju par medikamentiem, kurus nedrīkst lietot pirms izmeklējuma ( piem., jods un jodu saturoši preparāti pirms vairogdziedzera scintigrāfijas),  jāņem vērā, ka skeleta scintigrāfijas izmeklējums prasa 3-4 stundas, tāpēc pēc  radio-farmakoloģisko preparātu injekcijas pacientiem jāuzturas speciālās uzgaidāmajās telpās un jālieto tikai  viņiem paredzētā tualete.

Ambulatorais darbs:

Kodolmedicīnas klīniskās daļas ārsti  radiologi – terapeiti veic vairogdziedzera vēža pacientu primāro ambulatoro pieņemšanu un arī turpmāko pacientu novērošanu pēc saņemtās terapijas, kā arī konsultē pacientus  ar labdabīgām vairogdziedzera saslimšanām, izvērtējot indikācijas 131-I terapijai, kā arī veicot turpmāko pacientu terapiju un kontroli ambulatorajā etapā pēc saņemtās 131-I terapijas.

Speciālisti:

Daļas vadītāja dr. Antra Bērziņa
Vecākais ordinators dr. Daina Bērziņa
Radiologs – terapeits dr. Lilita Roznere
Radiologs – diagnosts dr. Genādijs Storoženko


Pieraksts uz scintigrāfiju, joda terapiju pie radiologiem-terapeitiem (reģistratūras tālrunis): 371 67042061