Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā „Gaiļezers” 2010. gadā tika atklāta jauna uzņemšanas nodaļa – Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika. Tā ir lielākais neatliekamās palīdzības sniedzējs valstī. Katru gadu šeit neatliekamo palīdzību saņem 70 000 pacientu. Ik dienu klīnikā pēc palīdzības vēršas no 140 līdz 260 pacientu.

Klīnikas struktūra:

  • Traumpunkts;
  • Reanimācijas zāle;
  • Ambulatoro pacientu pieņemšana;
  • Neatliekamo pacientu šķirošanas zona;
  • Ginekologa, urologa kabineti;
  • Neatliekamās endoskopijas kabinets;
  • Observācijas gultas;
  • Diagnostiskās radioloģijas bloks.

Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika ir vienīgā vieta Latvijā, kur nepieciešamā palīdzība tiks sniegta mikroķirurģijas un toksikoloģijas pacientiem un pacientiem ar politraumām.

Klīnikas darbības pamatā ir mūsdienīga neatliekamās medicīnas koncepcija. Izvērtējot indikācijas, klīnikā notiek pacientu grupēšana pēc prioritātes un priekšroka ir tiem, kuru stāvoklis prasa akūtu iejaukšanos. Tie pacienti, kuriem nepieciešama ilgāka novērošana, bet nav viennozīmīga pamata viņu tūlītējai stacionēšanai, uz vairākām stundām medicīnas personāla uzraudzībā tiek izvietoti t.s. observācijas palātās.

Katrs pacients klīnikā iziet administratīvu uzņemšanas procesu, diagnostisku izmeklēšanas procesu, saņem nepieciešamo ārstēšanu. Rezultātā pacienti tiek vai nu uzņemti stacionārā, vai arī var turpināt ārstēšanos ambulatori, saņemot detalizētu ārstēšanās plānu.

Pacienti Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā tiek atvesti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādēm  vai arī ierodas saviem spēkiem.

Atkarībā no slimības un pacienta, palīdzības epizode var tikt pabeigta ar pacienta nosūtīšanu tālākai ambulatorai diagnostikai un ārstēšanai ģimenes ārsta vadībā vai ievietošanu stacionārā. Lai sniegtu neatliekamu palīdzību un izlemtu, kā risināt pacienta veselības problēmas, Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā notiek intensīva pacientu izmeklēšana: ap 40 000 dažādu rentgenattēlu, 16 000 ultraskaņas izmeklējumu, 470 000 analīžu gada laikā.

Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs

Virsmāsa Valentīna Grigutiene

Klīnikā strādā vairāk nekā 320 darbinieku. Katru acumirkli darbā ir 10 ārsti, 4 ārsta palīgi, 8 māsas, 9 sanitāri – slimnieku kopēji, 8 citi darbinieki – kopā ap 40 cilvēku.  Visu diennakti pieejamie speciālisti: internists, ķirurgs, traumatologs, ginekologs, urologs, mikroķirurgs, neirologs, neiroķirurgs, kardiologs, radiologs, nefrologs, reanimatologs galu galā. Nepieciešamības gadījumā atsevišķi īpaši speciālisti tiek pieaicināti arī ārpus viņu darbalaika. Acu traumpunkts kopš 1.augusta atrodas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā „Biķernieki” (Lielvārdes ielā 68, Rīgā).

Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā notiek divu universitāšu un vairāku medicīnas koledžu studentu un ārstu speciālistu apmācība.

ESI INFORMĒTS!Kontakti

Klīnika atrodas Hipokrāta ielā 2, Rīgā

Tālruņi: 6704 1000 vai 6704 1001