Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācija par asins komponentu pārliešanu

Asins komponentu pārliešana ārstēšanas procesā var būt nepieciešama, lai novērstu asins vai kādas asins daļas deficītu, kas var rasties traumas, slimības vai operācijas gadījumā. Asins pārliešana vajadzīga arī ārstējot onkoloģisku slimību, leikēmiju vai citu asins slimību. Ar asins komponentiem iespējams aizstāt tās asins daļas, ko organisms zaudējis vai nespēj pilnībā producēt:

 • Eritrocītu masu pielieto akūta asins zuduma vai cita veida mazasinības ārstēšanā. Eritrocīti veic skābekļa piegādi audiem vai orgāniem.
 • Trombocītu masu pielieto, ārstējot asiņošanu, kas saistīta ar trombocītu funkcijas traucējumiem. Trombocīti veicina asins recēšanu.
 • Plazma (asins šķidrā daļa) un krioprecipitāts (sagatavots no plazmas) aizvieto būtiskus proteīnus, kas nepieciešami asins recēšanas ārstēšanai.
 • Aknu, nieru un citu specifisku slimību ārstēšanai izmanto plazmas preparātus – albumīnu un imūnglobulīnu.

            Asins komponentus sagatavo asins sagatavošanas iestādēs no donoru asinīm saskaņā ar valsts likumdošanas un Eiropas Direktīvu prasībām un rekomendācijām. Šajā procesā tiek nodrošināta kvalitatīva donoru atlase, laboratoriskā izmeklēšana un asins komponentu kvalitātes kontrole. Katra asins deva tiek pārbaudīta uz C un B vīrushepatītiem, HIV infekciju un sifilisu, kā arī katram donoram tiek noteikta ABO asins grupa, rēzus piederība, Rezus-Kell fenotips un antieritrocitārās antivielas.

            Asins komponentu pārliešanas nepieciešamību izvērtē individuāli katram pacientam. Dzīvībai bīstamu situāciju gadījumos asins komponentu pārliešana ir vienīgā ārstēšanas iespēja. Ja ārstniecības persona ir pieņēmusi lēmumu par asins komponentu pārliešanas nepieciešamību, pacientam noņems un viņa klātbūtnē marķēs asins paraugus, ko nosūtīs uz laboratoriju asins grupas, rēzus piederības un antivielu noteikšanai. Eritrocītu masas pārliešanas gadījumā veiks īpašus donora un pacienta asins saderības testus, lai izvēlētos vispiemērotāko un saderīgāko devu.

            Ja pacientam iepriekš ir atklātas antivielas un ir saņemta sensibilizētas personas asins pase, noteikti ir jāinformē par to ārstu, kā arī jāizstāsta, ja iepriekš ir veikta asins pārliešana, bijuši sarežģījumi asins pārliešanas vai grūtniecības laikā.

            Asins komponentu pārliešanas procedūru drīkst veikt un uzraudzīt vienīgi speciāli apmācīti ārsti un medicīnas māsas.

               Tieši pirms asins pārliešanas medicīnas māsa pārbaudīs informāciju uz komponenta etiķetes. Pirms katras eritrocītu masas devas pārliešanas uzsākšanas vēlreiz pacienta klātbūtnē tiek pārbaudīta un salīdzināta pacienta un eritrocītu masas asins grupa.

            Uzsākot asins pārliešanu, ārstniecības persona novēro pacienta pašsajūtu, asinsspiedienu, pulsu un citus parametrus, kas var liecināt par organisma reakciju uz pārliešanu.  Ja pacients sajūt kaut niecīgākās pašsajūtas izmaiņas asins pārliešanas laikā, nekavējoties ir jāinformē medicīnas personāls!

            Ja kādu apsvērumu dēļ pacients atsakās no asins komponentu pārliešanas, tā vietā ārstniecības persona izskatīs iespēju izmantot citus transfūzijas šķīdumus, medikamentus asinsrades stimulācijai vai citas ārstniecības metodes, taču ir jāsaprot, ka reizēm atteikšanās no asins pārliešanas var apdraudēt dzīvību.

            Ārstniecības persona vienmēr izvērtēs asins pārliešanas iespējamo riska pakāpi un, ja vien tas ir iespējams, izvairīsies no pārliešanas.

Asins komponentu pārliešanas risks

            Neraugoties uz donoru atlasi un katras donora asins devas laboratorisko izmeklēšanu, retos gadījumos tomēr iespējami sarežģījumi asins komponentu pārliešanas laikā vai arī pēc tās. Biežākās reakcijas rodas pacienta un donora asins individuālu bioloģisku atšķirību dēļ:

 • Drudzis, drebuļi, temperatūras paaugstināšanās vairāk par 10 C – sastopamība 0,5%‑1%. Viegla reakcija. Temperatūra var paaugstināties 24 stundu laikā;
 • Nātrene, dažādi izsitumi, nieze-sastopamība 1-2%. Viegla reakcija, 15-20 min. pēc pārliešanas uzsākšanas;
 • Akūts plaušu bojājums – sastopamība 0,01%-1%. Klepus, elpošanas traucējumi 6 stundu laikā;
 • Novēlota hemolītiska reakcija – sastopamība 0,04%. Saistīta ar antivielām, kuras radušās iepriekšējas asins pārliešanas vai grūtniecības laikā;
 • Anafilaktiska reakcija – sastopamība 0,002-0,005%;
 • Akūta hemolītiska reakcija – sastopamība 0,004%;
 • Pēctransfūzijas purpura – sastopamība 0,001-0,002%;
 • Smagas komplikācijas risks – sastopamība 0,0064%, nāves risks – 0,001%.
 • Ļoti zems risks ir inficēties ar B vīrushepatītu – sastopamība 0,0000652%, C vīrushepatītu – 0,00000038%, HIV – 0,0000167%.

Izmantotā literatūra:

1. K.D.Blaney, P.R.Howard. Basic&Apllied Concepts of Immunohematology.

2. SHOT Serious Hazards of Transfusion Haemovigilance ziņojumi (Apvienotā Karaliste) 2012.-2015.