Vienotais pieraksts: +371 67000610

Gerontoloģijas klīnika nodrošina augsti kvalificētu stacionāro un ambulatoro medicīnisko palīdzību geriatriskiem pacientiem. Klīnikas kompetencē ir plānveida medicīniskās palīdzības un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana internās medicīnas un geriatriskā profila jomā.

Klīnikā veic kvalificētu diennakts sekundāro un terciāro medicīnisko palīdzību un rehabilitāciju nacionālsociālistiskā režīma politiski represētajām personām saskaņā ar 1998.gada 27.augusta noslēgto vienošanās protokolu starp Latvijas Republikas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par kompensācijām nacistiskā režīmā cietušajiem Latvijā un starptautisku projektu “Par rehabilitācijas centra izveidi geriatriskiem pacientiem Latvijā”.

Klīnikas sastāvā ietilpst:

Klīniku vada profesors Jānis Zaļkalns