Vienotais pieraksts: +371 67000610

Paliatīvās aprūpes nodaļā gadā vidēji tiek sniegta palīdzība 1000 pacientiem gadā, kuri sirgst ar radikāli neizārstējamām, progresējošām onkoloģiskām slimībām. Biežākie stacionēšanas iemesli ir izteikts sāpju sindroms – onkoloģisko slimību gadījumos vidēji ap 60 – 70% gadījumu. Audzēju gadījumos stacionāra palīdzība nepieciešama izteiktas elpas trūkuma, asiņošanas, zarnu necaurejamības, vemšanas, tūsku, izgulējumu, hipertermijas, dzeltes, termināls nemiers, trauksmes, depresijas u.c. gadījumos. Nodaļā tiek veiktas ascīta un pleirīta punkcijas. Palīdzības apjomu nodrošina multidisciplināra komanda – ārsti, medicīnas māsas, māsu palīgi, sociālais darbinieks, psihoterapeits, kā arī garīgos jeb eksistenciālos jautājumos – stacionāra kapelāns. Nepieciešamības gadījumā darbojas interdisciplinārs aprūpes modelis, ja nepieciešama papildus ķirurga, neirologa, radiologa terapeita,  ķīmijterapeita  vai imunologa konsultācijas.

Stacionēšanas laiks nodaļā noteikts līdz 7 dienām. Stacionēšanās laikā pacientam tiek veiktas nepieciešamās analīzes, rentgena un ultrasonogrāfiskā izmeklēšana, lai precizētu diagnozi.

Paliatīvās aprūpes nodaļā sadarbībā ar citām starptautiskām medicīnas iestādēm, tiek veikti zinātniski pētījumi jaunāko medicīnisko preparātu ieviešanā, īpaši sāpju jomā. Uz nodaļas bāzes notiek medicīnas studentu, rezidentu, ģimenes ārstu un algologu apmācība. Vairākus gadus tiek apmācīti rezidenti apakšspecialitātē – paliatīvās aprūpes speciālists (PP26).

Lai pacients nonāktu Paliatīvās aprūpes nodaļā ir nepieciešama iepriekšēja pacienta konsultācija. Ja pacienta satāvoklis ir smags uz konsultāciju var ierasties radinieks stacionāra “Biķernieki” poliklīnikā pie paliatīvās aprūpes speciālista, līdzi ņemot izrakstus par slimības vēsturi, kā arī personu apliecinošus dokumentus. Konsultācijas laikā tiek noskaidrotas pacienta sūdzības, sastādīts plāns aprūpei mājās, ko veic ģimenes ārsta uzraudzībā, tādejādi visiem pacientiem nav nepieciešama stacionēšana paliatīvās aprūpes nodaļā. Pie paliatīvās aprūpes speciālista konsultācija jāplāno savlaicīgi, jo gaidīšanas laiks uz vietu nodaļā ir aptuveni 6 nedēļas.

Par datumu, kad būs pieejama vieta stacionāra “Biķernieki” paliatīvās aprūpes nodaļā varat zvanīt darba dienās no 8.30 līdz 9.30: mob. tālrunis 27899984

Stacionēšanas kārtība Paliatīvās aprūpes nodaļā:

vispirms jāsaņem ģimenes ārsta norīkojums un tad jāpiesaka ambulatora konsultācija pie ārsta – paliatīvās aprūpes speciālista pa tālruni 67000610.

Konsultācija pie paliatīvās aprūpes speciālista ambulatorajā daļā ir jāplāno savlaicīgi, jo gaidīšanas laiks uz vietu nodaļā ir apmēram 6 nedēļas.

Uz konsultāciju pie paliatīvās aprūpes speciālista pacientam ir jāņem līdzi izraksti no slimības vēstures un personu apliecinoši dokumenti. Ja pacienta stāvoklis ir smags, uz ambulatoro konsultāciju var ierasties viņa radinieks, līdzi ņemot izrakstus no slimības vēstures un savus personu apliecinošos dokumentus.

Konsultācijas laikā tiek noskaidrotas pacienta sūdzības, precizēts, vai ir nepieciešama stacionēšana paliatīvās aprūpes nodaļā. Ja stacionēšana paliatīvās aprūpes nodaļā nav nepieciešama, tiek sastādīts plāns aprūpei mājās, kas tiek veikta ģimenes ārsta pārraudzībā.


Paliatīvās aprūpes speciālistu konsultācijas stacionāra “Biķernieki” poliklīnikā 4. stāvā 5. kabinetā (pieraksts pa tālruni 67000610):
Dr. Līga Keiša-Ķirse ceturtdienās no plkst.   9.00 līdz 12.00
Dr.Maija Kārkliņa (ārsts psihoterapeits) ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00 (tikai maksas konsultācijas)
Paliatīvās aprūpes speciālistu konsultācijas stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” poliklīnikā (pieraksts pa tālruni 67000610):
Dr. Ieva Vaivode piektdienās no plkst. 9.40 līdz 14.00
Dr. Lidija Buklovska trešdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00

Speciālisti:

Nodaļas vadītājs: Vilnis Sosārs

Ārsti: Līga Keiša-Ķirse, Lidija Buklovska, Lidija Seļionova

Ārste psihoterapeite Maija Kārkļina

Sociālā darbiniece Irina Vatkoviča

Kapelāne Gunta Strode

Virsmāsa Ruta Siļutina