Vienotais pieraksts: +371 67000610
icon-info
Pacientam, kuram medicīnisku indikāciju dēļ ir  jāārstējas stacionārā, ir nepieciešams ģimenes ārsta vai ārsta -speciālista nosūtījums. Savukārt, akūtu veselības problēmu gadījumā, pacientu stacionārā nogādā Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta brigāde.
 • Ja ģimenes ārsts vai ārsts – speciālists, izvērtējot pacienta veselības stāvokli, uzskata, ka pacientam nepieciešams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus stacionārā, pacientam tiek izsniegts nosūtījums  ar  pievienotu izrakstu par izmeklēšanas rezultātiem, kas pamato konkrēto nosūtīšanas mērķi.

  Ja ģimenes ārsts vai ārsts – speciālists uzskata, ka pacientam nepieciešams saņemt veselības aprūpes pakalpojumu stacionārā neatliekamā kārtā, viņš var izsniegt personai nosūtījumu, nevienojoties ar slimnīcu par stacionēšanas laiku.

  Šādā gadījumā slimnīcas uzņemšanas nodaļā veic nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus un atkārtoti izvērtē medicīniskās indikācijas veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai neatliekamā kārtā.

  Ja slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatē, ka veselības aprūpes pakalpojumu nav nepieciešams sniegt neatliekamā kārtā, slimnīca vienojas ar pacientu par iespējamo stacionēšanās laiku un informē pacienta ģimenes ārstu.

 • Ja pacients vēršas slimnīcā pēc savas iniciatīvas, slimnīcas uzņemšanas nodaļā veic nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus, izvērtē medicīniskās indikācijas un pieņem lēmumu par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu neatliekamā kārtā.

  Ja slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatē, ka veselības aprūpes pakalpojums nav sniedzams neatliekamā kārtā, pacientam rakstiski sniedz stacionēšanas atteikumu un informē pacientu par iespēju saņemt nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus ambulatori.

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde nosūta pacientu veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai stacionārā, nogādājot pacientu tuvākajā stacionārā, kurš atbilst ārstniecības iestāžu obligātajām prasībām neatliekamās palīdzības sniegšanai.

  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas kārtība:

  Neatliekamās medicīnas centra  (NMC)  darbības pamatā ir mūsdienīga neatliekamās medicīnas palīdzības sniegšanas koncepcija. Izvērtējot indikācijas, notiek pacientu grupēšana pēc prioritātes un priekšroka ir tiem, kuru stāvoklis prasa akūtu iejaukšanos. Tie pacienti, kuriem nepieciešama ilgāka novērošana, bet nav pamata  tūlītējai stacionēšanai, medicīnas personāla uzraudzībā tiek izvietoti observācijas palātās.

  Katrs pacients klīnikā iziet administratīvu uzņemšanas procesu, diagnostikas izmeklēšanas procesu, saņem nepieciešamo ārstēšanu. Rezultātā pacienti tiek vai nu uzņemti stacionārā, vai arī var turpināt ārstēšanos ambulatori, saņemot detalizētu ārstēšanās plānu.

  Ikvienam pacientam, kurš pats ierodas NMC vai tiek atvests ar NMPD brigādi, tiek noteikts neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas prioritātes līmenis.

  Ar neatliekamās medicīniskās palīdzības līmeņu sadalījumu var iepazīties šeit.

 • Dienas stacionārā sniedz ārstniecības pakalpojumus, kurus to sarežģītības, risku vai laikietilpības dēļ nav iespējams sniegt ambulatori, tomēr nav nepieciešama uzņemšana slimnīcā.

  Dienas stacionārā veic diagnostiskos, laboratoriskos izmeklējumus, kā arī dažādas ķirurģiskas operācijas.

  Ģimenes ārsts vai ārsts – speciālists ir tiesīgs Jūs nosūtīt uz dienas stacionāru, ja atbilstoši veselības stāvoklim Jums:

  • nepieciešams saņemt ambulatorus pakalpojumus, kuros paredzēts lietot zāles, kuru saņemšanas laikā nepieciešama ārsta uzraudzība;
  • dienas laikā ik pēc noteikta laika posma ar dažādiem paņēmieniem nepieciešams ievadīt zāles;
  • nepieciešama sarežģīta diagnostiskā izmeklēšana;
  • nepieciešama speciāla iepriekšēja sagatavošana pirms diagnostiskas izmeklēšanas;
  • izmeklēšanas laikā nepieciešams saņemt anestēziju (izņemot lokālo anestēziju);
  • nepieciešama ķirurģiskā operācija;
  • nepieciešami rehabilitācijas pakalpojumi.

  Sīkāk par dienas stacionāriem skaties šeit.