Vienotais pieraksts: +371 67000610

Pacientiem – Kā notiek pacientu grupēšana?


Tuviniekiem – Kur paliek laiks?

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs „Gaiļezers” ir Latvijā lielākais neatliekamās palīdzības sniedzējs. Šeit darbojas moderna uzņemšanas nodaļa – Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika.

Adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga. Tālruņi: 6704 10006704 1001 vai 6704 1002.

Mūsu slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika ir vienīgā vieta Latvijā, kur nepieciešamā palīdzība tiks sniegta mikroķirurģijas un toksikoloģijas pacientiem un pacientiem ar politraumām.

Klīnikas darbības pamatā ir mūsdienīga neatliekamās medicīnas koncepcija. Izvērtējot indikācijas, klīnikā notiek pacientu grupēšana pēc prioritātes un priekšroka ir tiem, kuru stāvoklis prasa akūtu iejaukšanos. Tie pacienti, kuriem nepieciešama ilgāka novērošana, bet nav viennozīmīga pamata viņu tūlītējai stacionēšanai, uz vairākām stundām medicīnas personāla uzraudzībā tiek izvietoti observācijas  (novērošanas) palātās.

Katrs pacients klīnikā iziet administratīvu uzņemšanas procesu, diagnostisku izmeklēšanas procesu un saņem nepieciešamo ārstēšanu. Rezultātā pacienti tiek vai nu uzņemti slimnīcā, vai arī var turpināt ārstēšanos ambulatori, saņemot detalizētu ārstēšanās plānu.

Katru gadu neatliekamā palīdzība klīnikā tiek sniegta vairāk nekā 70 000 pacientiem. Ik dienu klīnikā pēc palīdzības vēršas no 140 līdz 260 pacientu.

Atkarībā no slimības un pacienta, palīdzības epizode var tikt pabeigta ar pacienta nosūtīšanu tālākai ambulatorai diagnostikai un ārstēšanai ģimenes ārsta vadībā vai ievietošanu slimnīcā. Lai sniegtu neatliekamu palīdzību un izlemtu, kā risināt pacienta veselības problēmas, Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā notiek intensīva pacientu izmeklēšana. Katru gadu šeit veic aptuveni 40 000 dažādu rentgenu, 16 000 ultraskaņas izmeklējumu un 470 000 analīžu.

Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs ir dr. Aleksejs Višņakovs. Klīnikā strādā vairāk nekā 250 darbinieku. Katru acumirkli darbā ir 10 ārsti, 4 ārsta palīgi, 8 māsas, 9 sanitāri – slimnieku kopēji, 8 citi darbinieki – kopā ap 40 cilvēku.  Visu diennakti pieejamie speciālisti: internists, ķirurgs, traumatologs, ginekologs, urologs, mikroķirurgs, neirologs, neiroķirurgs, kardiologs, radiologs, nefrologs un reanimatologs. Nepieciešamības gadījumā atsevišķi īpaši speciālisti tiek pieaicināti arī ārpus viņu darbalaika.

Uzmanību!

Acu traumpunkts atrodas stacionārā „Biķernieki” (Lielvārdes ielā 68, Rīgā), tālrunis (+371) 67038290