Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta ieviešana 2014.gada I ceturksnī


2014.gada I ceturksnī tika sagatavota ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” noslēguma dokumentācija. Dokumentācijas iesniegšana Sadarbības iestādei plānota 2014.gada II ceturksnī.

Projekta ieviešana 2014.gada II ceturksnī


2014.gada II ceturksnī Sadarbības iestādei iesniegta izskatīšanai ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” noslēguma dokumentācija.