Vienotais pieraksts: +371 67000610

ERAF projekts Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004

ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros ir attīstīti kvalitatīvi un izmaksu ziņā efektīvi veselības aprūpes pakalpojumi Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, nodrošinot šādu aktivitāšu īstenošanu:

• Elektrofizioloģijas laboratorijas komplekta piegāde un montāža.
• Pacientu gultu ar pacientu galdiņiem un skapīšiem nomaiņa stacionārā ”Gaiļezers”.
• Diagnostiskās un pacientu funkcionēšanas novērtēšanas struktūrvienību telpu rekonstrukcija un renovācija (stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusa telpu rekonstrukcijas I kārta un 9. korpusa telpu grupas renovācija).
• Stacionārā ”Latvijas Onkoloģijas centrs” Terapeitiskās radioloģijas struktūrvienību telpu grupas rekonstrukcija.
• Stacionāra “Biķernieki” ķirurģiskā profila nodaļas renovācija.
• Stacionāra „Biķernieki” logu, ārdurvju nomaiņa un stacionāra „Gaiļezers” 9. korpusa logu nomaiņa.
• Stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” ēkas siltināšana.
• Stacionāra ”Gaiļezers” ēkas siltināšana, logu nomaiņa un stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” vitrīnu nomaiņa.
• SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” jumtu siltināšana un jumtu ieseguma nomaiņa.

Projekta aktivitāšu ieviešanas rezultātā ir uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vide, veselības pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, kā arī nodrošināta racionāla energoresursu izmantošana un atbilstošas vides un mikroklimata veidošana slimnīcas pacientiem un personālam.Projekta īstenošana tika uzsākta 2009.gada 7.augustā un tā pabeigta līdz 2014.gada 30.jūnijam. Projekta kopējās apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 13 497 469.46, no kuriem 85 % ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.