Vienotais pieraksts: +371 67000610

ERAF projekts “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)”

2018.gada 25.maijā noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienestu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta „Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” (turpmāk – projekts) īstenošanu.

ERAF finansēta projekta ietvaros tiks ieviesti informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (turpmāk tekstā – IKT) risinājumi neatliekamās medicīniskās palīdzības uzlabošanai Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.

Projekta mērķis: ieviest IKT risinājumus neatliekamās medicīniskās palīdzības uzlabošanai Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.

Viena no projekta darbībām ir koplietošanas funkcionalitātes izstrādāšana elektroniskas dokumentācijas ieviešanai pacienta nodošanai/pieņemšanai no NMP brigādes slimnīcā un pilotieviešanas veikšana sadarbībā ar trīs slimnīcām – Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, P.Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu un Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu. Minētais risinājums nodrošinās pilnīgu NMP dienesta pāreju uz elektronisko dokumentāciju un ievērojami uzlabos informācijas apriti starp pirmsslimnīcas NMP un slimnīcu uzņemšanas nodaļām, tā būtiski uzlabojot ātrdarbību valsts pārvaldes iestāžu savstarpējas datu apmaiņas procesos, kas rezultēsies ātrāka pacienta ārstēšanas uzsākšanā. Darbību plānots īstenot 2021.gadā.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, Nacionālo veselības dienestu. Projekta budžets ir 853 840 EUR (t.sk. 85% ERAF finansējums 725 764 EUR, 15% Valsts budžeta līdzfinansējums 128 076 EUR). Projekta ilgums ir 36 mēneši.