Vienotais pieraksts: +371 67000610

ANM projekts Nr. 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/003 – Projekta kopsavilkums

2023.gada 6.decembrī starp SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projekta “Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide” īstenošanu.

Projekta mērķis ir izveidot platformu optimāli koordinētai onkoloģijas pacientu datu apmaiņai klīnisko universitāšu slimnīcu (KUS) ietvaros un panākt digitalizētu onkoloģijas pacientu ārstniecības un aprūpes datu apmaiņu starp KUS.

Lai sasniegtu projekta mērķi, projektā tiek izstrādāta onkoloģijas pacientu datu koplietošanas platforma, izstrādāti pielāgojumi vai jauni risinājumi KUS onkoloģijas pacientu informācijas apkopošanai un apmaiņai ar koplietošanas platformu.

Risinājuma izstrādes gaitā tiks radīts starptautiskajiem standartiem atbilstošs onkoloģijas pacientu datu modelis, kurš būs pamats onkoloģijas pacientu datu apstrādei gan katrā KUS, gan arī koplietošanas platformā. Izstrādājamā platforma nodrošinās optimāli koordinētu digitālu onkoloģijas pacientu datu apmaiņu KUS ietvaros atbilstoši izstrādātajam datu modelim.

Projekta darbības tiek īstenotas līdz 2026.gada 31.maijam.

Kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 4 577 650 euro, tai skaitā Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējums – 3 850 000 euro.