Vienotais pieraksts: +371 67000610

Latvijas Infektoloģijas centrs

Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļa, Rīgā, Linezera ielā 3

  • (+371) 67014552

Uzņemšanas nodaļas darba laiks no 8.00 līdz 19.00. (gan darba dienās, gan brīvdienās)

Ambulatorie pakalpojumi

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8.00 – 18.00

Pieraksts/informācija Tālr.
Infekcijas un aknu slimības 67014560
HIV/AIDS infekcija 67014532
Ādas un seksuāli transmisīvās slimības 67014723
Konsultācijas par ceļotāju un tropu slimību profilaksi pirms ceļojuma uz ārzemēm 67014560
Podologs 67014723
Vienotais informācijas un pacientu pieraksta tālrunis 67000610
E-pieraksts pieraksts@aslimnica.lv
Vakcinācija (bez iepriekšēja pieraksta, rindas kārtībā) 67014504

Galvenā ārste Baiba Rozentāle

 

Galvenā māsa Vineta Elstere