Vienotais pieraksts: +371 67000610

Videonovērošanas sistēmas ieviešana 9.korpusa Covid-19 infekciju nodaļu darba nodrošināšanai stacionārā “Gaiļezers” 3. un 6. stāvā

Izsludināšanas datums:
26.10.2021
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2021/128A_1
Iepirkuma priekšmets:
Videonovērošanas sistēmas ieviešana 9.korpusa Covid-19 infekciju nodaļu darba nodrošināšanai stacionārā “Gaiļezers” 3. un 6. stāvā
Iesniegšanas termiņš:
29.10.2021
Kontaktpersonas:
Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgais meistars Ivars Rozenbergs, tālr.20222392, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv; Iepirkumu daļas juriste Evita Ādmine, tālr. 67042512, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski, nosūtīt uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 29.oktobra plkst. 10.30. Sarunu norises laiks un vieta Sarunas ar pretendenta pārstāvjiem tiks rīkotas piedāvājumu izvērtēšanas gaitā 2021. gada 29. oktobrī pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par precīzu laiku komisija informēs pretendentus elektroniski, nosūtot uzaicinājumu uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, pēc piedāvājumu atvēršanas, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 29. oktobra plkst. 13:00. Ja pretendents pēc Pasūtītāja uzaicinājuma nepiedalās sarunās, tiek uzskatīts, ka Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir galīgs un nemainīgs un Pasūtītājs vērtēšanas un piedāvājuma izvēles laikā to ņems vērā. Sarunu norises vieta: platforma – Microsoft Teams.