Vienotais pieraksts: +371 67000610

Tirgus izpēte par Personāla novērtēšanas un atlases informācijas sistēmu izstrādi

Izsludināšanas datums:
29.08.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Tirgus izpēte par Personāla novērtēšanas un atlases informācijas sistēmu izstrādi
Iesniegšanas termiņš:
09.09.2022
Kontaktpersonas:
kontaktpersonas e-pasts: diana.radzina@aslimnica.lv
Komentāri:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” plāno iegādāties informatīvo sistēmu risinājumus personāla novērtēšanas un atlases atbalsta procesiem. Lai noskaidrotu kādas būtu šo risinājumu funkcionālās un tehnoloģiskās iespējas, kā arī risinājumu aptuvenās izmaksas, mēs veicam iepriekšēju tirgus izpēti. Plānots, ka iepirkums tiks dalīts divās daļās (lotēs) un piedāvājumus varēs iesniegt par katru daļu/vai vienu no daļām atsevišķi: 1. Personāla novērtēšanas modulis. 2. Personāla atlases modulis. Mēs būtu pateicīgi, ja Jūs iepazītos ar tehniskajās specifikācijās (pielikumā) uzskaitītajām funkcionālajām un nefunkcionālajām prasībām un iesniegtu: 1. par kuru no daļām tiek sniegta informācija, 2. īsu aprakstu par plānoto tehnoloģisko risinājumu un nepieciešamajām licencēm, 3. pieredzes aprakstu līdzvērtīgu projektu (apjoma un piedāvāto tehnoloģiju ziņā) īstenošanā, 4. provizoriskus finanšu piedāvājumus šādu risinājumu izstrādei (forma pievienota pielikumā), 5. risinājuma izstrādes/ieviešanas aptuveno laika grafiku, 6. ja tiek piedāvāts gatavs risinājums: • risinājuma materiāli/demo, • risinājuma licencēšanas veidi. Provizoriskos finanšu piedāvājumus un pārējo saistīto informāciju, lūdzam, nosūtīt uz e-pastu: diana.radzina@aslimnica.lv līdz 2022.gada 9.septembrim. Šajā laika posmā mēs esam atvērti sarunām - veidojot attālinātas tikšanās, lai precizētu tehniskajā specifikācijā minētās prasības, kā arī izrunātu potenciālo/provizorisko piedāvājumu no Jūsu puses. Ja nepieciešams sniegt kādu papildus informāciju un/vai vienoties par tikšanās laikiem, lūdzu, sazinieties ar kontaktpersonu.