Vienotais pieraksts: +371 67000610

Tirgus izpēte – “Konsultantu piesaiste Vienotas laboratorijas informatīvās sistēmas tehniskās specifikācijas izstrādei”

Izsludināšanas datums:
27.10.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Tirgus izpēte – “Konsultantu piesaiste Vienotas laboratorijas informatīvās sistēmas tehniskās specifikācijas izstrādei”
Iesniegšanas termiņš:
08.11.2022
Kontaktpersonas:
Provizorisko finanšu piedāvājumu, lūdzu, nosūtīt uz e-pastu: diana.radzina@aslimnica.lv.
Komentāri:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” plāno piesaistīt konsultantus Vienotas laboratorijas informatīvās sistēmas tehniskās specifikācijas izstrādei. Lai noskaidrotu kādas būtu šāda pakalpojuma aptuvenās izmaksas un, iespējams, precizētu darba uzdevumu/tehnisko specifikāciju, mēs veicam iepriekšēju tirgus izpēti. Mēs būtu pateicīgi, ja Jūs iepazītos ar tehniskajā specifikācijā (pielikumā) uzskaitītajām prasībām un iesniegtu provizorisku finanšu piedāvājumu šādam pakalpojumam. Provizorisko finanšu piedāvājumu, lūdzu, nosūtīt uz e-pastu: diana.radzina@aslimnica.lv līdz 2022.gada 8.novembrim. Laika posmā no 31.10.2022. līdz 04.11.2022. mēs esam atvērti sarunām - veidojot attālinātas vai klātienes tikšanās, lai precizētu tehniskajā specifikācijā minētās prasības un mūsu nākotnes ieceres attiecībā uz Vienoto laboratorijas IS. Ja nepieciešams sniegt kādu papildus informāciju un/vai vienoties par tikšanās laikiem, lūdzu, sazinieties ar norādīto kontaktpersonu.