Vienotais pieraksts: +371 67000610

Par prezentācijas rīkošanu “Lineāro paātrinātāju iegāde”

Izsludināšanas datums:
15.12.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Par prezentācijas rīkošanu “Lineāro paātrinātāju iegāde”
Iesniegšanas termiņš:
22.12.2021
Kontaktpersonas:
D. S. Mice, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, tālr.: +371 29244581, e-pasts: dace.mice@aslimnica.lv
Komentāri:
Uzaicinām ieinteresētos pretendentus prezentēt pārstāvēto ražotāju "Lineāros paātrinātājus" 2021. gada 22. decembrī no plkst. 13:00 līdz 16:00, iepriekš piesakoties pie kontaktpersonas Daces Signijas Mices, tālr.: +371 29244581, e-pasts: dace.mice@aslimnica.lv .