Vienotais pieraksts: +371 67000610

Par prezentācijas rīkošanu “Intraoperatīvā starotāja iegāde”

Izsludināšanas datums:
28.02.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Par prezentācijas rīkošanu “Intraoperatīvā starotāja iegāde”
Iesniegšanas termiņš:
10.03.2022
Kontaktpersonas:
D. S. Mice, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, tālr.: +371 29244581, e-pasts: dace.mice@aslimnica.lv
Komentāri:
Uzaicinām ieinteresētos pretendentus prezentēt pārstāvēto ražotāju Intraoperatīvo starotāju 2022. gada 10. martā no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš piesakoties pie D. S. Mices, Medicīnas iekārtu plānošanas speciālistes, tālr.: 29244581, e-pasts: dace.mice@aslimnica.lv