Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medikamentu iegāde Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai

Izsludināšanas datums:
12.07.2022
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2022/85A
Iepirkuma priekšmets:
Medikamentu iegāde Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai
Iesniegšanas termiņš:
15.07.2022
Kontaktpersonas:
Kontaktpersonas: - par tehnisko specifikāciju – Aptiekas dienesta vadītājs Rolands Karvonens, tālr. +371 29330971, e-pasts rolands.karvonens@aslimnica.lv; - par procedūru – Iepirkumu daļas juriste Ilona Semjonova, tālr. +371 67042336, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski, nosūtīt uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv, ne vēlāk kā līdz 2022.gada 15.jūija plkst. 10.00. Sarunas ar pretendenta pārstāvjiem tiks rīkotas piedāvājumu izvērtēšanas gaitā 2022.gada 15.jūlijā, pēc plkst.11.00.