Vienotais pieraksts: +371 67000610

Mēbeļu, saimniecības un elektropreču piegāde Covid-19 telpu aprīkošanai Juglas ielā 20, Rīgā

Izsludināšanas datums:
04.01.2022
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2021/159A
Iepirkuma priekšmets:
Mēbeļu, saimniecības un elektropreču piegāde Covid-19 telpu aprīkošanai Juglas ielā 20, Rīgā
Iesniegšanas termiņš:
07.01.2022
Kontaktpersonas:
Tehniskā atbalsta daļas vadītājs Gatis Blumbahs, tālrunis 20266064, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv. Iepirkumu daļas vecākā juriste Aija Jēkabsone-Lasenberga, tālr. 29326258, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv
Pielikumi:
NOLIKUMS NOLIKUMS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (forma) Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (forma) APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU Izziņa par pretendenta finanšu apgrozījumu pēdējos 3 pārskata gados Izziņa par pretendenta finanšu apgrozījumu pēdējos 3 pārskata gados Pretendenta pieredzes saraksta forma Pretendenta pieredzes saraksta forma Līgums Līgums Apakšuzņēmēju saraksts (forma) Apakšuzņēmēju saraksts (forma) Apakšuzņēmēja apliecinājums (forma) Apakšuzņēmēja apliecinājums (forma) Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_1 Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_1 Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_2 Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_2 Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_3 Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_3 Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_4 Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_4 PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS Līgums Nr. B3-2022/74 par elektropreču piegādi Līgums Nr. B3-2022/74 par elektropreču piegādi Līgums Nr. B3-2022/73 par saimniecības preču piegādi Līgums Nr. B3-2022/73 par saimniecības preču piegādi Līgums Nr. B3-2022/71 par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Līgums Nr. B3-2022/71 par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu VIENOŠANĀS Nr. 1 pie 2022. gada 20.janvāra līguma Nr. B3-2022/73 par saimniecības preču piegādi VIENOŠANĀS Nr. 1 pie 2022. gada 20.janvāra līguma Nr. B3-2022/73 par saimniecības preču piegādi
Komentāri:
Pieteikumu iesniegšana: līdz 2022.gada 7.janvāra plkst. 13.00, nosūtot dokumentus uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv. Sarunas ar pretendenta pārstāvjiem tiks rīkotas piedāvājumu izvērtēšanas gaitā 2022.gada 11.janvārī . Par precīzu laiku komisija informēs pretendentus elektroniski, nosūtot uzaicinājumu uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, pēc piedāvājumu atvēršanas, bet ne vēlāk kā līdz 2022.gada 10.janvāra plkst. 13:00.