Vienotais pieraksts: +371 67000610

Gāzu apgādes sistēmas rekonstrukcija un pilnveide

Izsludināšanas datums:
19.10.2021
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2021/133A
Iepirkuma priekšmets:
Gāzu apgādes sistēmas rekonstrukcija un pilnveide
Iesniegšanas termiņš:
15.11.2021
Kontaktpersonas:
Medicīnas tehnoloģiju direktors Gints Cīrulis, tālr. +371 67041061, +371 29244294, e-pasts gints.cirulis@aslimnica.lv Iepirkumu daļas vecākā juriste Aija Jēkabsone-Lasenberga, tālr. +371 67042306, e-pasts aija.jekabsone@aslimnica.lv Medicīnas ierīču daļas vadītājs, Mārcis Rancāns, tālr. +371 28704846, e-pasts marcis.rancans@aslimnica.lv
Pielikumi:
Nolikums Nolikums Darba uzdevums Darba uzdevums Pieteikums Pieteikums Līgums Līgums Darba uzdevums Darba uzdevums Pielikums Pielikums Darba uzdevums Darba uzdevums Apjoma tabula Apjoma tabula Komentāri Komentāri Piedāvājuma forma Piedāvājuma forma tehniskā specifikācija tehniskā specifikācija Līgums Līgums Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā Skābekļa un saspiestā gaisa rozešu un cauruļvadu montāža stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusa 6. stāvā Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā Skābekļa un saspiestā gaisa rozešu un cauruļvadu montāža stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusa 6. stāvā Tehniskā specifikācija, darba uzdevums Tehniskā specifikācija, darba uzdevums Piedāvājuma forma Piedāvājuma forma Komentāri Komentāri Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā Skābekļa un saspiestā gaisa rozešu un cauruļvadu montāža stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusa 3. stāvā Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā Skābekļa un saspiestā gaisa rozešu un cauruļvadu montāža stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusa 3. stāvā Tehniskā specifikācija, darba uzdevums Tehniskā specifikācija, darba uzdevums Piedāvājuma forma Piedāvājuma forma Komentāri Komentāri Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā Skābekļa rozešu un ventiļa montāža stacionāra "Biķernieki" 4. stāva kreisajā spārnā Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā Skābekļa rozešu un ventiļa montāža stacionāra "Biķernieki" 4. stāva kreisajā spārnā Darba uzdevums Darba uzdevums Piedāvājuma forma Piedāvājuma forma Komentāri Komentāri Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā Reduktoru un cauruļvadu montāža palielinot darba spiedienu līnijā līdz sadales telpai stacionāra “Gaiļezers” 9. korpusā Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā Reduktoru un cauruļvadu montāža palielinot darba spiedienu līnijā līdz sadales telpai stacionāra “Gaiļezers” 9. korpusā Piedāvājuma forma Piedāvājuma forma Tehniskā specifikācija - darba uzdevums Tehniskā specifikācija - darba uzdevums Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā Skābekļa un saspiestā gaisa rozešu un cauruļvadu montāža stacionāra “Gaiļezers” 89. nodaļā Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā Skābekļa un saspiestā gaisa rozešu un cauruļvadu montāža stacionāra “Gaiļezers” 89. nodaļā Piedāvājuma forma Piedāvājuma forma Tehniskā specifikācija - darba uzdevums Tehniskā specifikācija - darba uzdevums Līgums Nr. B8-2021_779 Līgums Nr. B8-2021_779 Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā Skābekļa rozešu un cauruļvadu montāža stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusa 9. stāva labajā pusē Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā Skābekļa rozešu un cauruļvadu montāža stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusa 9. stāva labajā pusē Tehniskā specifikācija - darba uzdevums Tehniskā specifikācija - darba uzdevums Komentāri Komentāri Piedāvājuma forma Piedāvājuma forma Līgums Nr. B8_2021_829 Līgums Nr. B8_2021_829 Līgums Nr. B8_2021_834 Līgums Nr. B8_2021_834 Līgums Nr. B8_2021_835 Līgums Nr. B8_2021_835 Līgums Nr. B8_2021_836 Līgums Nr. B8_2021_836 Līgums Nr. B8_2021_839 Līgums Nr. B8_2021_839 Līgums Nr. B8-2021_851 Līgums Nr. B8-2021_851 Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā Skābekļa rozešu un cauruļvadu montāža stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusa 9. stāva kreisajā pusē Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā Skābekļa rozešu un cauruļvadu montāža stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusa 9. stāva kreisajā pusē Tehniskā specifikācija - darba uzdevums Tehniskā specifikācija - darba uzdevums Piedāvājuma forma Piedāvājuma forma Komentāri Komentāri LĪGUMS Nr. B8-2021/929 LĪGUMS Nr. B8-2021/929 LĪGUMS Nr. B8-2021/852 LĪGUMS Nr. B8-2021/852 LĪGUMS Nr. B8-2021/853 LĪGUMS Nr. B8-2021/853 VIENOŠANĀS Nr. 1 pie 2021. gada 2. novembra līguma Nr. B8-2021/779 VIENOŠANĀS Nr. 1 pie 2021. gada 2. novembra līguma Nr. B8-2021/779 Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā - Juglas ielā 20, Rīgā Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā - Juglas ielā 20, Rīgā Uzaicinājums Nr.33 Uzaicinājums Nr.33 LĪGUMS Nr. B8-2022/167 LĪGUMS Nr. B8-2022/167
Komentāri:
Piedāvājumi par Skābekļa cauruļvadu un sadales montāža stacionāra “Gaiļezers” 9. korpusā un par Sašķidrinātā skābekļa tvertnes, spiediena stabilizācijas bloka un savienojošās maģistrālās caurules montāža stacionārā “Gaiļezers” jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi aija.jekabsone@aslimnica.lv, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 25.oktobrim. Piedāvājumus par Skābekļa rozešu un cauruļvadu montāžas darbiem stacionāra “Gaiļezers” 9. korpusa 11. stāvā lūdzam iesniegt līdz 01.11.2021. Pieteikumus Cenu aptaujām Nr.22 Nr. 23 un Nr. 24 lūdzam iesniegt līdz 10.11.2021. plkst.16.30, nosūtot piedāvājumus uz e-pastu aija.jekabsone@aslimnica.lv. Pieteikumus Cenu aptaujām Nr.18 un Nr. 19 lūdzam iesniegt līdz 11.11.2021. plkst.16.30, nosūtot piedāvājumus uz e-pastu aija.jekabsone@aslimnica.lv. Pieteikumus Cenu aptaujai Nr.26 lūdzam iesniegt līdz 15.11.2021. plkst.16.30, nosūtot piedāvājumus uz e-pastu aija.jekabsone@aslimnica.lv Pieteikumus Cenu aptaujai Nr.27 lūdzam iesniegt līdz 07.12.2021. plkst.16.30, nosūtot piedāvājumus uz e-pastu aija.jekabsone@aslimnica.lv. Pieteikumus Cenu aptaujai Nr.28 "Pilna apstrādes sistēma sausa un tīra elpojamā saspiestā gaisa ģenerēšanai stacionāram Juglas ielā 20, Rīgā" lūdzam iesniegt līdz 21.01.2022. plkst.16.30, nosūtot piedāvājumus uz e-pastu aija.jekabsone@aslimnica.lv. Pieteikumus Cenu aptaujai Nr.33 "Skābekļa ārējo tīklu cauruļvadu montāža stacionārā Juglas ielā 20ā" lūdzam iesniegt līdz 14.02.2022. plkst.14.30, nosūtot piedāvājumus uz e-pastu aija.jekabsone@aslimnica.lv.