Vienotais pieraksts: +371 67000610

Covid-19 medicīniskā aprīkojuma piegāde stacionāra “Gaiļezers” 9. korpusam, stacionāram Juglas ielā 20, Rīgā un Sabiedrības stacionāru esošās kapacitātes celšanai

Izsludināšanas datums:
27.10.2021
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2021/127A
Iepirkuma priekšmets:
Covid-19 medicīniskā aprīkojuma piegāde stacionāra “Gaiļezers” 9. korpusam, stacionāram Juglas ielā 20, Rīgā un Sabiedrības stacionāru esošās kapacitātes celšanai
Iesniegšanas termiņš:
02.11.2021
Kontaktpersonas:
par tehnisko specifikāciju – Medicīnas tehnoloģiju direktors Gints Cīrulis, tālr. 6704 1061, 29244294, e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv; par procedūru – Iepirkumu daļas juriste Līga Cirpone, tālr. 67042336, e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2021. gada 2. novembrim plkst. 13:00. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e-konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. Piedāvājumu atvēršana Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2021. gada 2. novembrī plkst. 13:00, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, stacionārā „Gaiļezers”, 1. stāvā Administrācijas telpās, Iepirkumu daļā, 115. kabinetā. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai atvēršanai. Piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.