Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ārējās kvalitātes kontroles testu iegāde Laboratorijas dienesta laboratorijām

Izsludināšanas datums:
03.12.2021
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2021/146B
Iepirkuma priekšmets:
Ārējās kvalitātes kontroles testu iegāde Laboratorijas dienesta laboratorijām
Iesniegšanas termiņš:
10.12.2021
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – V. Eglītis, Laboratorijas dienesta kvalitātes sistēmas vadītājs, tālr. 67041038, e-pasts: viesturs.eglitis@aslimnica.lv; par procedūru – Iepirkumu daļas vecākā juriste Daniela Veide, tālr. 67042336, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu var atsūtīt elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Ārējās kvalitātes kontroles testu iegāde Laboratorijas dienesta laboratorijām” līdz 2021.gada 10. decembrim, plkst. 13:00