Vienotais pieraksts: +371 67000610

Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” video novērošanas infrastruktūras izveide COVID-19 infekcijas pacientiem 3A nodaļas palātās

Izsludināšanas datums:
01.11.2021
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2021/134A
Iepirkuma priekšmets:
Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” video novērošanas infrastruktūras izveide COVID-19 infekcijas pacientiem 3A nodaļas palātās
Iesniegšanas termiņš:
03.11.2021
Kontaktpersonas:
par tehnisko specifikāciju – Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgais meistars Ivars Rozenbergs, tālr. 20222392, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv; par procedūru – Iepirkumu daļas juriste Evita Ādmine, tālr. 67042512, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš: Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski, nosūtīt uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 3.novembra plkst. 10.30. Sarunu norises laiks un vieta: Sarunas ar pretendenta pārstāvjiem tiks rīkotas piedāvājumu izvērtēšanas gaitā 2021. gada 3. novembrī pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par precīzu laiku komisija informēs pretendentus elektroniski, nosūtot uzaicinājumu uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, pēc piedāvājumu atvēršanas, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 3. novembra plkst. 13:00. Ja pretendents pēc Pasūtītāja uzaicinājuma nepiedalās sarunās, tiek uzskatīts, ka Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir galīgs un nemainīgs un Pasūtītājs vērtēšanas un piedāvājuma izvēles laikā to ņems vērā. Sarunu norises vieta: platforma – Microsoft Teams.