Vienotais pieraksts: +371 67000610

Vitrektomijas iekārtas un to piederumu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai

Izsludināšanas datums:
02.01.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/108
Iepirkuma priekšmets:
Vitrektomijas iekārtas un to piederumu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai
Iesniegšanas termiņš:
23.01.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Stacionāra „Biķernieki” Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja Kristīne Baumane, tālr. 26520449; Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu vecākā speciāliste Valērija Kreisberga, tālr. 67042306.