Vienotais pieraksts: +371 67000610

Virtuālās simulācijas iekārtu „LightSpeed RT” un „LightSpeed RT 16” profilaktisko apkopju, korektīvo un remontdarbu pakalpojumu nodrošināšana

Izsludināšanas datums:
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/70S
Iepirkuma priekšmets:
Virtuālās simulācijas iekārtu „LightSpeed RT” un „LightSpeed RT 16” profilaktisko apkopju, korektīvo un remontdarbu pakalpojumu nodrošināšana
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju: Klīniskās medicīnas fizikas un dozimetrijas daļas vadītājs Raimonds Dreimanis, tālr. 67042201, e-pasts: raimonds.dreimanis@aslimnica.lv