Vienotais pieraksts: +371 67000610

„Virtuālās simulācijas iekārtu LightSpeed RT un LightSpeed RT 16 profilaktisko apkopju, korektīvo un remontdarbu pakalpojumu nodrošināšana”

Izsludināšanas datums:
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/35S
Iepirkuma priekšmets:
„Virtuālās simulācijas iekārtu LightSpeed RT un LightSpeed RT 16 profilaktisko apkopju, korektīvo un remontdarbu pakalpojumu nodrošināšana”