Vienotais pieraksts: +371 67000610

Veidlapu izgatavošana un piegāde

Izsludināšanas datums:
01.07.2016
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2016/47M
Iepirkuma priekšmets:
Veidlapu izgatavošana un piegāde
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Kristiāna Indzere, tālr. +371 67303174; par procedūru- Aivars Bisenieks, Iepirkumu un līgumu daļas vadītājas vietnieks, tālr. +371 67042307.