Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde

Izsludināšanas datums:
30.03.2020
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2020/14M
Iepirkuma priekšmets:
Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde
Iesniegšanas termiņš:
09.04.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju: Medicīnas ierīču uzraudzības daļas Medicīnas fiziķe Aelita Platā, tālr. +371 67042674, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv; par procedūru – Jeļena Bičikova, Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste, tālr. +371 67042336, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv