Vienotais pieraksts: +371 67000610

Tuva fokusa rentgenoterapijas iekārtas „X-Strahl” sistēmas programmatūras atjauninājums

Izsludināšanas datums:
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2019/42S
Iepirkuma priekšmets:
Tuva fokusa rentgenoterapijas iekārtas „X-Strahl” sistēmas programmatūras atjauninājums
Kontaktpersonas:
Arturs Šorubalko, tālr. 6704 2199, e-pasts arturs.sorubalko@aslimnica.lv; Edīte Tiltiņa, tālr. 67042407, e-pasts: edite.tiltina@aslimnica.lv