Vienotais pieraksts: +371 67000610

Transezofageālās zondes X7-2t piegāde

Izsludināšanas datums:
05.01.2018
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2017/112M
Iepirkuma priekšmets:
Transezofageālās zondes X7-2t piegāde
Iesniegšanas termiņš:
17.01.2018
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Aelita Platā, Medicīnas fiziķis, tālr. +371 67042674; par procedūru - Jeļena Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas speciāliste, tālr. +371 67042336.