Vienotais pieraksts: +371 67000610

Telekomunikāciju sistēmu tehniskā apkalpošana

Izsludināšanas datums:
25.02.2015
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2015/13M
Iepirkuma priekšmets:
Telekomunikāciju sistēmu tehniskā apkalpošana
Iesniegšanas termiņš:
09.03.2015
Kontaktpersonas:
Stacionāra „Gaiļezers” Automātikas un sakaru daļas vecākais meistars Ivars Rozenbergs, tālr. 67 04 27 77; Stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” Automātikas un sakaru daļas vecākais meistars Ivars Rozenbergs, tālr. 67 04 27 77; Stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” Telekomunikāciju inženieris/elektriķis Anrijs Cimoška, tālr. 29 66 60 09; Stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Tehniskais vadītājs Jānis Gaveika, tālr. 67 04 82 07; Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciāliste Mārīte Bērziņa-Reimane, tālr. 67 04 23 36.