Vienotais pieraksts: +371 67000610

Telefonu centrāļu tehniskās apkalpošanas un remonta darbu nodrošināšana

Izsludināšanas datums:
27.05.2016
Iepirkuma numurs:
RAKUS 2016/31M
Iepirkuma priekšmets:
Telefonu centrāļu tehniskās apkalpošanas un remonta darbu nodrošināšana
Iesniegšanas termiņš:
09.06.2016
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju- Ivars Rozenbergs, Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas atbildīgais meistars, tālr. +371 20222392; par procedūru- Aivars Bisenieks, Iepirkumu un līgumu daļas vadītājas vietnieks, tālr. +371 67042307.